• Laboratoriýa enjamlary

Laboratoriýa enjamlary

Synaglar geçirmeli bolanyňyzda, ilki bilen bir laboratoriýa gerek, ikinjiden, laboratoriýany, laboratoriýa dizaýnyny zerurlyklaryňyza görä düzmeli, meniň kompaniýam laboratoriýa önümlerini zerur laboratoriýa önümleriniň hemmesini diýen ýaly öz içine alýar, eger-de ynamyňyz ýok bolsa. laboratoriýaňyzy nädip düzmeli, maňa ýüz tutuň, tejribe maksatlaryňyzy we zerurlyklaryňyzy aýdyň, men siziň aýratyn laboratoriýaňyzy düzmäge geldim.

Laboratoriýa önümleri dürli kategoriýalara bölünýär, aýna gap-gaçlary, synag gurallary, synag stollary, galyndylary zyňmak gurallary we ş.m.

1 ratory Laboratoriýa aýna gap-gaçlary öz içine alýar: 100ml üçburç çüýşe, 250ml üçburç çüýşe, 50ml çeňňek, 100ml çeňňek, 500ml çeňňek, 10ml ölçeg silindri, 50ml ölçeg silindri, 100ml ölçeg silindri 100ml göwrümli çüýşe, 500ml göwrümli çüýşe, 1000ml göwrümli çüýşe 5ml gutardylan turba, 10ml gutardylan turba, 10L suw çüýşesi, 20L suw çüýşesi, synag turbalary, örtük çyzgylary, slaýdlar, distillasiýa çüýşeleri we ş.m .;

2, laboratoriýa gurallary, şol sanda: ähliumumy elektrik peç, elektron analitiki deňagramlylyk, elektrik termostatik suw hammamy, termostatiki yrgyldadyjy, turşulyk ölçeýji, wakuum nasosy, magnit gyjyndyryjy, küýze peç, spektrofotometr, demir stend, buret çarçuwasy, geçiriji ölçeýji, garşylyk peç, inkubator, Petri tagamy we ş.m .;

3, laboratoriýa suwuk reagentleri: KOD reagenti, ammiak azot reagenti, jemi fosfor reagenti, azot reagenti, natriý tiosulfat ergini, suwuk natriý karbonat ergini, marganes sulfat ergini, sink asetat ergini, kaliý ýod ergini, kaliý wodorod ftalaty çözgüt we ş.m .;

4 、 Laboratoriýa konfigurasiýasy şulary öz içine alýar: arassa oturgyç, burç stoly, ýangyç kapoty, derman şkafy, enjamlar şkafy, reagent raf, kirpik, howa çalşygy ulgamy, damjalar, galyndy suwuk çelek we ş.m.

OEM we ODM hyzmaty

Chengdu Huacheng Instruments Co., Ltd. tarapyndan üpjün edilen laboratoriýa gurallary, müşderilere önümleri özleşdirmek üçin öz zerurlyklaryny üpjün etmek üçin goldaw berýär.

Öz laboratoriýaňyzy maslahat bermäge we düzmäge hoş geldiňiz, habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris:

TEL : +86 15608190890

Email: Lifanghuacheng@aliyun.com

Lgämi duralgasyPönümler

Lgämi duralgasyPönümler

Lgämi duralgasyPönümler

Kubogy ölçemek

Inkubator

Kod suwuk sarp ediş serişdeleri

Okuwy gutaran silindr

Petri Diş

Ammiak azotly suwuk sarp ediş serişdeleri

Beaker

Peçli peç

Jemi fosfor suwuk sarp ediş serişdeleri

Funksiýa

Garşylyk peç

Azotyň suwuk sarp edilişiniň jemi

Synag kagyzy

Suw wannasy

Kod reagenti

Elektron terezisi

Azot üfleýji

Ammiak azot reagenti

Turbalar

Wakuum nasosy

......

Synag turbasy

Centrifuge

 

Elektron deňagramlylyk

Ultra arassa iş paneli

 

agaç synag turbasy

Koloniýa hasaplaýjy

 

Trapezoidal turbalar üçin raf

......

 

......

 

 

Trapezoidal turbalar üçin raf

Trapezoidal turbalar üçin raf

Agaç synag turbasy rack01

Agaç synag turbasy

Guty görnüşli garşylyk peç

Guty görnüşli garşylyk peç

Koloniýa hasaplaýjy

Koloniýa hasaplaýjy