• Biz hakda

Biz hakda

ÇengduHuachengInstrument Co., Ltd. (gysgaltmasy: Huacheng Instrument) 2010-njy ýylda döredilip, Siçuan şäheriniň Týanfu şäheriniň paýtagty Çengduda ýerleşýär.Hytaýda daşky gurşaw gurallaryny we täze energiýa synag enjamlary çözgütlerini üpjün ediji.

Kompaniýada hünärmen tehniki işgärler, güýçli gözleg we ösüş güýji, ajaýyp synag enjamlary we öňdebaryjy tehnologiki proses bar, Huacheng Instrument-i ylmy gözleg we ösüş, gaýtadan işlemek we önümçilik we halkara söwdany birleşdirýän güýçli tehnologiýa ösüş kompaniýasy edýär.

Huacheng gurallary ýöriteleşýärGözleg we daşky gurşaw we täze energiýa gurallaryny öndürmek.

Huangçeng hakda

Huacheng Instrument, birinji synpdygyna berk ynanýar
tehniki zehinler önümiň hiliniň esasy kepilligi

"Adamlara gönükdirilen ylym we tehnologiýa, senagat innowasiýalaryna eýeriň" Huacheng Instruments-iň hemişe berjaý edip gelýän kärhanany ösdürmek ýörelgesidir.Kompaniýada elektrik, optiki, mehaniki, kompýuter, awtomatlaşdyryş we beýleki ugurlary öz içine alýan hünärmen tehniki işgärler bar.Kompaniýa birnäçe ylmy gözleg institutlary bilen gowy tehniki hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy we önümlerini yzygiderli gowulandyrýar we täzeleýär.Daşary ýurt ösen önümçilik tehnologiýasy bilen bilelikde önümiň öndürijiligi halkara öňdebaryjy derejesine çykdy.

biz hakda01

Bütewiligi dolandyrmak.
Ilki bilen hil

biz hakda02

Adamlara gönükdirilen.
Tehnologiki innowasiýa

biz hakda03

Ammar dolandyryşy.
Standart we berk

biz hakda04

Supplyeterlik üpjünçilik.
Gitmäge taýýar

Chengdu Huacheng Instrument Co., Ltd. daşky gurşaw gözegçiligi gurallaryny we enjamlaryny hünärmen öndüriji we üpjün ediji.Kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen 100-den gowrak meteorologiýa we daşky gurşaw gurallary ýurtda we daşary ýurtlarda ulanyjylar tarapyndan ykrar edildi we ulanyldy.Huacheng markasy bu pudakda nyşana öwrüldi.Önümler meteorologiýa, oba hojalygy, tokaý hojalygy, ekologiki daşky gurşawy goramak, gidrologiýa we suw tygşytlylygy, gurluşyk, transport, energiýa we beýleki ugurlarda giňden ulanylyp bilner.