• WGZ-500B, 2B, 3B, 4000B Göçme Turbidity Meter

WGZ-500B, 2B, 3B, 4000B Göçme Turbidity Meter

Gysga düşündiriş:

Göçme, mikrokompýuter, güýçli, awtomatiki kalibrleme printere birikdirilip bilner.

Suwda ýa-da aç-açan suwuklykda saklanýan eräp bolmaýan bölejik maddalaryndan emele gelen ýagtylygyň ýaýramak derejesini ölçemek we bu togtadylan bölejik maddalarynyň mazmunyny mukdar taýdan häsiýetlendirmek üçin ulanylýar.Elektrik stansiýalarynda, arassalanan suw desgalarynda, suw desgalarynda, içerki lagym arassalaýjy desgalarda, içgi zawodlarynda, daşky gurşawy goramak bölümlerinde, senagat suwunda, çakyrda we derman senagatynda, epidemiýanyň öňüni alyş bölümlerinde, hassahanalarda we beýleki bölümlerde bulaşyklygy ölçemekde giňden ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Pes woltly görkeziji we awtomatiki ýapmak funksiýasy bilen göçme, AC we DC elektrik üpjünçiligi.Seriýa RS232 aragatnaşyk interfeýsi mikro printer bilen birikdirilip bilner.
Mikrokompýuter pes kuwwatly konfigurasiýa, duýgur klawiatura, arka yşykly LCD ekran, bir wagtyň özünde senäni, wagty, ölçeg bahasyny we ölçeg birligini görkezip biler.
Ölçeg aralygy el bilen saýlanyp ýa-da awtomatiki usulda üýtgedilip bilner.Kalibrlemäniň standart bahasy programmirlemek arkaly özbaşdak kesgitlenip bilner we awtomatiki kalibrleme üçin 1-7 bal çalt we özbaşdak saýlanyp bilner.
Ortaça ölçeg re modeimi we maglumatlary talap etmek tertibi bilen, çyzykly däl gaýtadan işlemek we ölçeg maglumatlaryny ýumşatmak funksiýalary bilen enjamlaşdyrylan we öz-özüni anyklamak maglumatlary teklipleri bilen enjamlaşdyrylan.
Gurlan sagat ýadyny saklamak ulgamy, ölçeg we düzediş maglumatlaryny hakyky wagtda saklamak, uzak möhletleýin saklamak we iň soňky 20 ölçeg maglumatlary ýatlamak.
Birnäçe ölçeg rejeleri, NTU, FTU, EBC, derejeler (birlik), ppm, mg / L,% we beýleki birlikler bilen öňünden kesgitlenen.
Hromatiki kompensasiýa ulgamy bilen enjamlaşdyrylan, nusganyň reňki sebäpli ýüze çykýan päsgelçiliklerden netijeli gaça durup bilýän we bulaşyklyk düşünjesini dogry görkezip bilýän.
100,000 sagat uzak ömri ýokary intensiwlikli ýagtylyk çeşmesi, ISO turbidentligini ölçemek ülňülerine laýyklykda uzak möhletleýin ulanmak.

Tehniki görkezijiler

Haryt belgisi

WGZ-500B (Asyl WGZ-2AB görnüşi)

WGZ-2B

WGZ-3B

WGZ-4000B

Kesgitlemek ýörelgesi

90° dargadylan yşyk

Iň pes görkezme (NTU)

0.01

0.001

0.01

0.001

Ölçeg aralygy (NTU)

050

0500

010

0100

0500

010

0100

01000

010

0100

01000

04000

Görkeziş säwligi

± 6% (± 2FS

Gaýtalama

≤0.5%

Nol drift

± 0,5FS

Elektrik üpjünçiligi

DC 1.5V×5 AA gidroksidi gury batareýalar AC 220V / 50Hz / DC7.5V / 0.2A  güýç adapteri

Aýratynlyklary Maglumatlary saklamak we talap funksiýalary, awtomatiki aralygy üýtgetmek, awtomatiki nol sazlamak we RS232 maglumat aragatnaşyk interfeýsi bilen enjamlaşdyrylan mikrokompýuter konfigurasiýasy birikdirilip bilner. daşarky mikro printere.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Kompozit göçme gaz detektory

   Kompozit göçme gaz detektory

   Ulgam beýany Ulgam konfigurasiýasy 1. Tablisa 1 Kompozit göçme gaz detektorynyň material sanawy Göçme nasos kompozit gaz detektory USB zarýad beriji şahadatnamasy görkezmesi Gaplaňdan soň derrew materiallary barlaň.“Standard” zerur esbaplar.Meýletin, islegleriňize görä saýlanyp bilner.Kalibrlemegiň zerurlygy ýok bolsa, duýduryş parametrlerini düzüň ýa-da rea ​​...

  • Toplumlaýyn ýel tizligi we ugur datçigi

   Toplumlaýyn ýel tizligi we ugur datçigi

   Giriş Windeliň tizligi we ugur datçigi ýel tizliginiň datçiginden we ýel ugrunyň datçisinden durýar.Windel tizligi datçigi adaty üç käse ýel tizligi datçiginiň gurluşyny kabul edýär we ýel käsesi ýokary güýçli we oňat başlangyç bilen uglerod süýümli materialdan ýasalýar;käsä salynýan signal işleýiş bölümi, şemal boýunça degişli ýel tizliginiň signalyny çykaryp biler ...

  • Kompozit göçme gaz detektory

   Kompozit göçme gaz detektory

   Ulgamyň beýany Ulgam konfigurasiýasy 1. Tablisa 1 Kompozit göçme gaz detektorynyň material sanawy Kompozit göçme gaz detektory USB zarýad beriji şahadatnamasy görkezmesi, açylandan soň derrew materiallary barlaň.“Standard” zerur esbaplar.Meýletin, islegleriňize görä saýlanyp bilner.Kalibrleme zerurlygy ýok bolsa, duýduryş parametrlerini düzüň ýa-da okaň ...

  • Bir nokatly diwar gurnalan gaz duýduryşy

   Bir nokatly diwar gurnalan gaz duýduryşy

   Önümiň parametrleri ● Sensor: ableangyjy gaz katalitik görnüşidir, ýörite gazdan başga beýleki gazlar elektrohimiki, ● Jogap beriş wagty: EX≤15s;O2≤15s;CO≤15s;N2 ...

  • Topragyň temperaturasy we çyglylyk datçigi toprak geçiriji

   Topragyň temperaturasy we çyglylyk datçigi toprak trans ...

   Tehniki parametr Ölçeg aralygy topragyň çyglylygy 0 ~ 100% topragyň temperaturasy -20 ~ 50 il Topragyň çyglylygy 0,1% Temperaturanyň çözgüdi 0,1 ℃ Topragyň çyglylygy ± 3% Temperaturanyň takyklygy ± 0,5 ℃ Elektrik üpjünçiligi tertibi DC 5V DC 12V DC 24V Beýleki çykyş görnüşi Häzirki : 4 ~ 20mA naprýa: eniýe: 0 ~ 2,5V naprýa: eniýe: 0 ~ 5V RS232 RS485 TTL derejesi:

  • Arassa CON30 geçirijilik ölçegi (geçirijilik / TDS / duzlulyk)

   Arassa CON30 geçirijilik ölçegi (geçirijilik / TD ...

   Aýratynlyklary ● Gämi görnüşli ýüzýän dizaýn, IP67 suw geçirmeýän derejesi.4 4 düwme bilen aňsat işlemek, saklamak üçin amatly, bir eliňiz bilen takyk baha ölçemek.Large Goşmaça ölçeg aralygy: 0.0 μS / sm - 20.00 mS / sm;iň az okamak: 0,1 μS / sm.● Awto aralygy 1 ballyk kalibrleme: mugt kalibrleme çäkli däl.39 CS3930 Geçirijilik elektrody: Grafit elektrody, K = 1.0, takyk, durnukly we anti-interfeýs ...