• Daşky gurşaw tozanyna gözegçilik ulgamy

Daşky gurşaw tozanyna gözegçilik ulgamy

Gysga düşündiriş:

Noise Sesi we tozany gözegçilik ulgamy üznüksiz awtomatiki gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.
◆ Maglumatlar awtomatiki gözegçilikde saklanyp we gözegçiliksiz iberilip bilner.
F f tozan, PM2.5, PM10, PM1.0, TSP, ses we howanyň temperaturasy we çyglylygy, ýeliň tizligi, ýeliň ugry we beýleki daşky gurşaw faktorlaryna gözegçilik edip biler, şeýle hem her kesgitleýiş nokadynyň kesgitleýiş maglumatlary gönüden-göni ýüklenýär. simsiz aragatnaşyk arkaly gözegçilik fon.
Mainly Esasan şäher funksional sebite gözegçilik etmek, senagat kärhanalarynyň araçäk gözegçiligi we gurluşyk meýdançasynyň araçägine gözegçilik etmek üçin ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ulgam düzümi

Ulgam bölejiklere gözegçilik ulgamyndan, seslere gözegçilik ulgamyndan, meteorologiki gözegçilik ulgamyndan, wideo gözegçilik ulgamyndan, simsiz geçiriş ulgamyndan, elektrik üpjünçiligi ulgamyndan, maglumatlary gaýtadan işleýiş ulgamyndan we bulut maglumatlaryna gözegçilik we dolandyryş platformasyndan durýar.Gözegçilik kiçi stansiýasy, atmosfera PM2.5, PM10 gözegçiligi, daşky gurşawyň temperaturasy, çyglylyk we ýeliň tizligi we ugruna gözegçilik, ses gözegçiligi, aşa hapalaýjylaryň wideo gözegçiligi we wideo düşürmek (zäherli we zyýanly gaz gözegçiligi) ýaly dürli funksiýalary birleşdirýär. islege bagly);Maglumat platformasy, her bir kiçi stansiýa we maglumat duýduryşyny gaýtadan işlemek, ýazga almak, talap, statistika, hasabat çykyşy we beýleki funksiýalara gözegçilik etmek ýaly internet arhitekturasy bilen torlaýyn platforma bolup durýar.

Tehniki görkezijiler

Ady Model Ölçeg aralygy Karar Takyklyk
Daşky gurşawyň temperaturasy PTS-3 -50 ~ + 80 ℃ 0,1 ℃ ± 0,1 ℃
Otnositel çyglylyk PTS-3 0 ~ 0,1% ± 2% (≤80% 时) ± 5% (> 80% 时)
Ultrases şemalyň ugry we ýeliň tizligi EC-A1 0 ~ 360 ° 3 ° ± 3 °
0 ~ 70m / s 0,1 m / s ± (0,3 + 0.03V) m / s
PM2.5 PM2.5 0-500ug / m³ 0.01m3 / min ± 2% Jogap beriş wagty : ≤10s
PM10 PM10 0-500ug / m³ 0.01m3 / min ± 2% Jogap beriş wagty : ≤10s
Sesi datçigi ZSDB1 30 ~ 130dBFrequency diapazony: 31.5Hz ~ 8kHz 0.1dB D 1.5dB ses

 

 

Gözegçilik ýaýy TRM-ZJ 3m-10moptional Daşarda ulanmak Ningyldyrymdan goraýan enjam bilen poslamaýan polat gurluşy
Gün elektrik üpjünçiligi ulgamy TDC-25 Kuwwat 30W Gün batareýasy + zarýad berilýän batareýa + goraýjy Meýletin
Simsiz aragatnaşyk gözegçiligi GSM / GPRS Gysga / orta / uzak aralyk Mugt / tölegli geçirim Meýletin

Programma sahypasy

图片 2

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Arassa FCL30 göçme galyndy hlor synag guraly

   Arassa FCL30 göçme galyndy hlor synag insleri ...

   Aýratynlyklary 1, 4 düwmeleri işlemek ýönekeý, saklamak üçin amatly, takyk baha ölçegini bir eliňiz bilen tamamlaň;2. Yşyk çyrasy ekrany, köp setiri görkeziň, okamak aňsat, işlemezden awtomatiki ýapylýar;3. Batareýany we elektrody çalyşmak aňsat 1 * 1.5V AAA batareýa;4. Gämi görnüşli ýüzýän suw dizaýny, IP67 suw geçirmeýän derejesi;5. Suw guýmak ýerine ýetirip bilersiňiz ...

  • Ultrasonik palçyk interfeýsi

   Ultrasonik palçyk interfeýsi

   Aýratynlyklary ● Üznüksiz ölçeg, pes tehniki hyzmat ● Ultrases ýokary ýygylyk tehnologiýasy, durnukly we ygtybarly öndürijilik ● Hytaý we Iňlis operasiýa interfeýsi, işlemek aňsat ● 4 ~ 20mA, röle we beýleki interfeýs netijeleri, ulgam toplumlaýyn gözegçilik ● Geçiriş güýjüni awtomatiki sazlaň palçyk gatlagy digital Ösen sanly model işleýşi, päsgelçiliklere garşy dizaýn ...

  • Bir nokatly diwar gurnalan gaz duýduryşy

   Bir nokatly diwar gurnalan gaz duýduryşy

   Önümiň parametrleri ● Sensor: ableangyjy gaz katalitik görnüşidir, ýörite gazdan başga beýleki gazlar elektrohimiki, ● Jogap beriş wagty: EX≤15s;O2≤15s;CO≤15s;N2 ...

  • Sanly gaz geçiriji

   Sanly gaz geçiriji

   Tehniki parametrler 1. ectionüze çykarmak ýörelgesi: Bu ulgam, adaty DC 24V elektrik üpjünçiligi, real wagt görkeziş we çykyş standart 4-20mA häzirki signal, sanly displeý we duýduryş işini tamamlamak üçin derňew we gaýtadan işlemek arkaly.2. Ulanylýan obýektler: Bu ulgam adaty datçigiň giriş signallaryny goldaýar.1-nji tablisa biziň gaz parametrlerimizi düzmek tablisasydyr (Diňe salgylanma üçin ulanyjylar parametrleri a ...

  • Kesgitli bir gaz geçiriji LCD displeý (4-20mA \ RS485)

   Belli bir gaz geçiriji LCD displeý (4-20m ...

   Ulgam beýany Ulgam konfigurasiýasy 1-nji tablisa, ýeke-täk gaz geçirijisiniň standart konfigurasiýasy üçin materiallaryň fakturasy Standart konfigurasiýa Seriýa belgisiniň ady Bellikler 1 Gaz geçiriji 2 görkezme gollanmasy 3 şahadatnama 4 Uzakdan gözegçilik Garnituralaryň we materiallaryň açylandan soň doludygyny barlaň.Standart konfigurasiýa ne ...

  • Arassa CON30 geçirijilik ölçegi (geçirijilik / TDS / duzlulyk)

   Arassa CON30 geçirijilik ölçegi (geçirijilik / TD ...

   Aýratynlyklary ● Gämi görnüşli ýüzýän dizaýn, IP67 suw geçirmeýän derejesi.4 4 düwme bilen aňsat işlemek, saklamak üçin amatly, bir eliňiz bilen takyk baha ölçemek.Large Goşmaça ölçeg aralygy: 0.0 μS / sm - 20.00 mS / sm;iň az okamak: 0,1 μS / sm.● Awto aralygy 1 ballyk kalibrleme: mugt kalibrleme çäkli däl.39 CS3930 Geçirijilik elektrody: Grafit elektrody, K = 1.0, takyk, durnukly we anti-interfeýs ...